HABERLER
04.02.2012   CEPHE KAPLAMA UYGULAMA USTALARINA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 28. Maddesi uyarınca "1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde Çalışan ustaların Yetki Belgesi sahibi olması" zorunludur.

Konuyu takip ve kontrol etmek yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Taşra Teşkilatı‘ndadır.

Üyelerimizin ve SMM‘li firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bünyelerinde çalıştırdıkları İnşaat ve tesisat ustalarına Geçici Ustalık Yetki Belgesi alması , 1 Ocak 2015 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu‘ndan yetki almış akredite eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Geçici ustalık belgesi alabilmek için;

*Sözkonusu usta veya işçinin firma bünyesinde çalıştığı konu ile ilgili firma yazılı beyanı

*Usta veya işçinin firma bünyesinde çalıştığına dair  SGK‘dan alınacak belge,

Yukarıda verilen belgeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Yapı Ruhsatı Düzenlemeye yetkili idareye yazılı başvuru

Yapılarak Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilecektir.

Makina Mühendisleri Odası


Haber Listesi
1 
Samsun - Ordu Karayolu 22. Km çınarlık Beldesi Yukarı Eğircili Mh. No:132 Çarşamba / Samsun
Tel: 0.362 844 8668
hızWEB